Mind the Body: reflecteren op de betekenis van het lichaam in de gezondheidszorg

Welkom! Deze website vormt een online platform voor het reflecteren op allerlei kwesties die te maken hebben met het lichaam binnen de hedendaagse geneeskunde en de volksgezondheid. Binnen de gezondheidszorg wordt er weinig tot geen aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop patiënten hun zieke, behandelde lichamen ervaren.

Op deze website delen we de bevindingen die voortkomen uit de onderzoeksgroep van Jenny Slatman (tot en met 2016 aan de Universiteit Maastricht, en vanaf 2017 aan de Universiteit van Tilburg). In september 2017 zijn we van start gegaan met een nieuw NWO-VICI project Mind the body: Rethinking embodiment in healthcare. Voor dit project hebben we het vijfjarige onderzoeksproject Lichamelijke Heelheid in Beschadigde Lichamen (2011-2016) afgerond, dat gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in de vorm van een VIDI beurs. Op deze website kunt u meer lezen over beide projecten.

HUIDIGE ONDERZOEKSPROJECT

MIND THE BODY: RETHINKING EMBODIMENT IN HEALTHCARE

Dit onderzoeksproject heeft als doel een bredere kijk op het lichaam in de gezondheidszorg te ontwikkelen en plaatst kanttekeningen bij de opvatting dat het lichaam een biologisch, neurologisch ding is zoals een machine. Het project gaat er van uit dat als we kunnen verwoorden hoe patiënten betekenis geven aan hun leven en wereld, hoe ze dingen leren en begrijpen via hun lichaam terwijl ze een bepaald gezondheidsprobleem ervaren, dat dit gezondheidsprobleem beter kan worden benaderd. Om deze aanname te toetsen worden drie gezondheidsproblemen nader onderzocht: somatische onverklaarde lichamelijk klachten (SOLK); obesitas; en depressie.

De volgende vragen staan in het project centraal:

Hoe begrijpen mensen die gediagnosticeerd zijn met SOLK, obesitas of depressie hun eigen lichaam? Welke opvattingen van de geest en het lichaam worden tijdens de behandelingen van SOLK, obesitas of depressie gehanteerd? Hoe ervaren mensen hun lichaam als ze deelnemen aan deze behandelingen? Op welke manier beïnvloeden deze behandelingen de ervaring van hun lichaam?

“When I meet women who are missing a breast, I wonder if they are still able to experience a sense of bodily wholeness. In my research I want to offer these women the opportunity to describe this. I want to create an open forum to discuss this bodily experience.”
Jenny Slatman
“My aim is to demand attention for embodiment in health and medicine (…) You can view the body as a thing, but it also has an entirely different dimension: you not only have it, you are it. That is what my research tends to cover; how people experience their bodies.”
Jenny Slatman