Voor deze onderzoek hebben we 26 interviews afgenomen met 7 vrouwen in verschillende stadia van hun borstreconstructie (net ervoor, 3 maanden erna en een jaar erna) en met 3 vrouwen die 5 jaar geleden een borstreconstructie hebben gehad.

Onze bevindingen zijn:

DoctorPatient (2015) © Kaisu Koski - www.kaisukoski.com

 • We hebben 3 soorten verwachtingen geïdentificeerd voorafgaand aan de borstreconstructie:
  • De verwachting om er uit te zien als een normale vrouw
  • De verwachting om een praktisch en capabel lichaam te hebben
  • De verwachtingen om een natuurlijk, beborst lichaam voelen
 • Na de borstreconstructie passen de vrouwen op verschillende manieren hun verwachtingen aan:
  • Ze stellen de hoogte van hun verwachtingen bij
  • Ze herschrijven hun voormalige verwachtingen
  • Ze richten zich op andere soorten verwachtingen
 • De meeste vrouwen hebben meer dan één soort verwachting (en aanpassing daarvan) tegelijkertijd, en hun verwachtingen veranderen gaandeweg.
 • De verschillende soorten verwachtingen laten zien dat een borstreconstructie verwijst naar alle aspecten van lichamelijkheid: zien en gezien worden, fysieke capaciteit, en voelen en gevoeld worden.
 • De variatie in soorten verwachtingen laat zien dat een borstreconstructie niet simpelweg begrepen kan worden als een “re-constructie” van een “beborst” verleden.

Praktische toepassingen:

 • dochands_newDe ontwikkeling van de verwachtingen van deze vrouwen kan begrepen worden als een actief, doorlopend, moeilijk en soms onmogelijk proces van het verwachten van de verrassing van een borstreconstructie. Medische professionals kunnen dit proces ondersteunen:
  • Zij kunnen informatie verschaffen aan vrouwen over de verschillende lichamelijke ervaringen die met een borstreconstructie gemoeid gaan.
  • Naast hun informerende functie kunnen medische professionals vrouwen ondersteunen in het doen van ‘verwachtingswerk’, namelijk in het (adequaat) voorstellen, formuleren, behalen, bevestigen en aanpassen van hun verwachtingen. Medische professionals zullen dan steeds weer opnieuw de continu veranderende verwachtingen van hun patiënten in kaart moeten brengen. Dit kan gedaan worden door vrouwen open vragen te stellen als ‘wat is voor jou belangrijk in een borstreconstructie?’, ‘Waarom?’, ‘Wat verwachting je met betrekking tot de capabiliteit net na de reconstructie?’, ‘En na een jaar?’, ‘Kun je je voorstellen hoe je gereconstrueerde borst zal voelen?’. Door de dialoog die hierdoor op gang komt krijgen de patiënten niet alleen een beter inzicht in hun eigen verwachtingen en hoe zij dit inzicht kunnen inzetten in het proces van reconstructie, maar worden medische professionals ook in staat gesteld hun voorlichting en medische behandeling aan te passen aan de verwachtingen van de patiënten.

Onze onderzoek laat zien dat vrouwen die een borstreconstructie (zullen) ondergaan altijd in meer of mindere mate geconfronteerd zullen worden met onverwachte ervaringen en resultaten. Medische professionals kunnen vrouwen hierop voorbereiden door hen te informeren dat de realiteit na de borstreconstructie altijd anders is dan verwacht.

 

Pictures: Kaisu Koski, Doctor Patient (2015) and Hybrids (2008). Courtesy of the artist.