Voor dit onderzoek hebben we 5 blogs geanalyseerd van vrouwen die schrijven over hun borstkankerervaringen.

Onze bevindingen zijn:

 • We hebben 4 verschillende manieren geïdentificeerd waarop deze 5 vrouwen over zichzelf vertellen op hun blogs. Deze vier manieren verwijzen naar hoe deze vrouwen zichzelf presenteren in hun autobiografische verhalen:
  Double-Exposure-Photography-by-Brandon-Kidwell_11-640x629

  • De “Vervreemdende Kankerpatiënt” begrijpt zichzelf en haar lichaam als het ontwrichtende resultaat van de diagnose en de behandeling.
  • De “Voorbijganger” vertelt over zichzelf als iemand die klaar is om haar verhalen van verstoring en ontwrichting te veranderen naar een meer samenhangende vertelling over zichzelf.
  • De “Heroïsche Overlevende” vertelt over zichzelf als iemand die terugkeert naar een normaliteit of als iemand die heldhaftig is.
  • De “Geschonden Vrouw/Meisje” laat zien hoe haar vrouwelijke of meisjesachtige identiteit bedreigd wordt.
 • De ontwikkeling van de autobiografische vertellingen van deze vrouwen kan begrepen worden als een bepaald proces van betekenisgeving, namelijk van een gevoel van vervreemding naar het opnieuw toe-eigenen van zichzelf terwijl gevoelens van vervreemding blijven sluimeren. Dit proces wordt mede bepaald en beïnvloed door de specificiteit van het medium blogs.
 • Vrouwen die gediagnosticeerd zijn met borstkanker verwijzen naar een abrupte breuk met hun gezonde, ongeschonden verleden en met hun voorgestelde, gezonde toekomst. Deze ervaring klinkt door in hun verhalen waarin zij vertellen over hun voormalige wensen en verwachtingen, verwachtingen die zij nu niet langer meer zien als ‘van henzelf’.
 • In de verhalen van deze vrouwen wordt de ultieme vervreemding van hun verleden en heden niet uitgedrukt in woorden, maar geuit doordat woorden letterlijk tekortschieten: in verstomming en leegheid.
 • De blogosfeer moet gezien worden als een belichaamde ruimte waarin gangbare en stereotypische opvattingen over mensen en lichamen doorgaans worden bevestigd, maar soms ook worden betwist.

Praktische toepassingen:

 • De onderzoek laat zien dat het delen van borstkankerervaringen op blogs vrouwen ondersteunt in het eigen maken van hun afwijkende lichamen.
 • Door het schrijven en lezen van blogs worden vrouwen met borstkanker aangemoedigd om de medische autoriteit kritisch onder de loep te nemen. Dit komt vooral door de beschikbaarheid van alternatieve medische en niet-medische kennis over borstkanker op deze blogs.Picture: Brandon Kidwell, A Daughter’s light (2015).