Mind the Body: reflecteren op de betekenis van het lichaam in de gezondheidszorg

Welkom! Deze website vormt een online platform voor het reflecteren op allerlei kwesties die te maken hebben met het lichaam binnen de hedendaagse geneeskunde en de volksgezondheid. Binnen de gezondheidszorg wordt er weinig tot geen aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop patiënten hun zieke, behandelde lichamen ervaren.

Op deze website delen we de bevindingen die voortkomen uit de onderzoeksgroep van Jenny Slatman (tot en met 2016 aan de Universiteit Maastricht, en vanaf 2017 aan de Universiteit van Tilburg). In September 2017 zijn we van start gegaan met een nieuw NWO-VICI project Mind the body: Rethinking embodiment in healthcare. Binnenkort zal er op deze site meer informative over dit onderzoek te vinden zijn. De meeste informatie die hier nu beschikbaar is, is gerelateerd aan het vijfjarige onderzoeksproject Lichamelijke Heelheid in Beschadigde Lichamen (2011-2016) dat gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in de vorm van een VIDI beurs. In dit project onderzoeken we hoe mensen met beperkingen en verminkingen betekenis geven aan hun veranderde lichamen. Centraal staat de ervaring van kankerpatiënten.

HUIDIGE ONDERZOEKSPROJECT:

LICHAMELIJKE HEELHEID IN BESCHADIGDE LICHAMEN

Dit project onderzoekt hoe mensen die als gevolg van (een behandeling van) kanker beperkt of beschadigd zijn geraakt hun veranderde lichaam ervaren; of zij gewend raken aan deze verandering; hoe het wennen aan zulke fysieke veranderingen verloopt.

De vragen die centraal staan zijn de volgende:

Op welke wijze identificeren kankerpatiënten zich met hun veranderde lichaam na de ziekte en de behandeling? Ervaren zij hun eigen lichaam nog als “heel” of is dit gevoel van heelheid verminderd? Welke aspecten verhinderen of faciliteren het proces van re-identificatie met het veranderde lichaam? Hoe gaan deze patiënten om met lichamelijke veranderingen?

Tot nu toe hebben we de volgende studies afgerond:

DE STEM VAN DE PATIENT

Door de foto’s aan te klikken kun je lezen wat verschillende geïnterviewde patiënten hebben verteld over hun veranderde lichaam, hun ervaringen, hun verwachtingen en de manier waarop ze met hun veranderde leven en lichaam omgaan. Om de anonimiteit van onze respondenten te waarborgen zijn zowel de namen als de foto’s fictief.

“Ik vraag me af hoe het is voor vrouwen om een borst te missen, of ze dan hun lichaam nog als heel kunnen ervaren. In mijn project wil ik deze vrouwen de gelegenheid geven om dit te beschrijven. Ik wil dus eigenlijk een open forum creëren voor het uiten, beschrijven en bespreken van deze lichamelijke ervaring.”
Jenny Slatman
“Mijn doel is om meer aandacht te vragen voor het lichaam en lichamelijkheid binnen de geneeskunde en de volksgezondheid (…) Uiteraard kun je het lichaam als een soort ding of object beschouwen, maar daarnaast heeft het ook andere dimensies. Je hebt niet alleen je lichaam maar je bent het ook. In mijn onderzoek wil ik juist al die verschillende dimensies van lichamelijkheid blootleggen. In de hedendaagse gezondheidszorg wordt er veel te eenzijdig over het lichaam nagedacht.”
Jenny Slatman

ONZE PUBLICATIES

Het doen van onderzoek behelst uiteraard veel meer dan het schrijven van artikelen voor wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Maar dat wat wij publiceren willen we graag met iedereen delen. Als je geïnteresseerd bent in een publicatie die hier niet te downloaden is, neem dan contact met ons op.

Engelstalige Publicaties

 • J. Slatman(2011): The meaning of body experience valuation in oncology. Health Care Analysis pp. 295-311 Download
 • J. Slatman(2012): Phenomenology of Bodily Integrity in Disfiguring Breast Cancer. Hypathia pp. 281-300 Download
 • M. Moraal, J. Slatman, A. Pieters, A. Mert, G. Widdershoven (2013): A virtual rehabilitation program after amputation.Disability and Rehabilitation. Assistive Technology. pp. 511-515
 • J. Slatman(2014): Multiple dimensions of embodiment in medical practices. Medicine, Healthcare and Philosophy pp. 549-557 Download
 • M.L. De Boer, J. Slatman(2014): Blogging and breast cancer. Women’s Studies International Forum pp. 17-25 Download
 • Slatman, J. & G. Yaron (2014). Towards A Phenomenology of Disfigurement. In K. Zeiller and L. Käll (eds.), Feminist Phenomenology and Medicine, Albany: SUNY Press: 223-240 Download
 • Slatman, J., A. Halsema & A. Meershoek (2015). Responding to scars after breast surgery. Qualitative Health Research. DOI: 10.1177/1049732315591146
 • Slatman, J. & Widdershoven, G. (2015). An Ethics of Embodiment: The Body as Object and Subject. In D. Meacham (Ed.). Medicine and Society, New Perspectives in Continental Philosophy. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer. p. 87-104 Download
 • M.L. de Boer, R. van der Hulst & J. Slatman (2015). The surprise of a breast reconstruction: A longitudinal phenomenological study to women’s expectations about reconstructive surgery. accepted for publication in Human Studies. 38 (3): 409-430 Download
 • T. Leunissen, M. de Boer, R. van der Hulst & J. Slatman (2016) Exploring new dimensions in embodiment after implant based and autologous breast reconstruction. Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery -JPRAS Volume 7: 32-41 Download
 • J. Slatman (2016) Is it possible to ‘incorporate’ a scar? Revisiting a basic concept in phenomenology. Human Studies Volume 39, Issue 3, pp 347–363 Download
 • Yaron, G., Widdershoven, G., & Slatman, J. (accepted). Recovering a disfigured face: Cosmesis in the everyday use of facial prostheses. Techné: Research in Philosophy and Technology

Nederlandstalige Publicaties

 • J. Slatman(2011): Lichaamsbeeld. Onderzoek naar de lichaamsbeleving van (ex)kankerpatiëntenKWF Kankerbestrijding Kracht pp. 10-12 Download
 • G. Yaron(2012): Leven met een ander gezicht. Nieuwsbrief van de vereniging Oog in Oog pp. 14-15y. pp. 511-515
 • G. Yaron(2012): Werken aan een gaaf gelaat. Kijk anders, zie meer pp. 47-60 , Den Haag Download
 • M.L. De Boer(2013): Tepelloze activisten. Filosofie Magazine Download
 • J. Slatman(2012): Aandacht voor lichaamservaring binnen de oncologie. Psychosociale Oncologie pp. 30-31
 • J. Slatman (2013). Lichamelijkheid in medische praktijken. De verschillende’betekenissen van ‘het lichaam’ in M. Schermer, M. Boenink en G. Meynen (Eds.): Komt een filosoof bij de dokter pp. 49-62 , Amsterdam. Download
 • Slatman, J. (2015). Zelf beschikken, samen beslissen over het eigen lichaam. In Th. Wobbes & M. van den Muijsenbergh (red.) Baas over eigen lichaam? Dilemma’s rond zelfbeschikking en gezondheid. Valkhof Pers. pp. 59-74 Download
 • Slatman, J., Halsema, A. & A. Meershoek (2015). Omgaan met de gevolgen van een borstoperatie. Oncologica. Tijdschrift voor oncologieverpleegkundigen en verpleegkundigen specialisten oncologie. 32(3): p. 30-33 Download